FORIS 100

Многу стабилен дизајн со 68mm висина на рамката и длабочина на вградување од 60mm, која гарантира висока цврстина.
Дебелината на надворешните ѕидови од 3mm го прави можно да се дизајнира голема фенестрација.
FORIS 100 Обезбедува совршена акустична и топлинска изолација, У-фактор (коефициент на топлинска изолација за прозорци профили) е Uf=1.6 W/(m2xK).
Поради традиционалниот дизајн и издржливост и сигурна структура FORIS 100 системот е погоден за сите видови објекти.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,6 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 38 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 4
  • Водоотпорност класа до 8A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C3
  • Дебелина на стакло пакети 6-34 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 60 mm / 3
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM