FORIS 100HT / 110NT

Традоционалниот дизајн на FORIS 100HT / 110NT профилите за врата, се покажаа за доста успешни во изминатите години во различни сегменти во градежната индустрија, рамката од вратата со својата висина од 68mm во врска со вратата со својата висина од 119mm сочинуват робусен и сигурна структура на влезна врата.