FORIS 101

За да се задоволат потребите на клиентите е развиен профилот FORIS 101, со цел наменска употреба за јавните објекти и станбени згради,
Пониското ниво на вградување овозможува подобро осветлување на ентериерот, рамките дават изглед на класичен прозорец.
Истовремено цврстата структура гарантира совршени параметри.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,9 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 38 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 4
  • Водоотпорност класа до 8A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C3
  • Дебелина на стакло пакети 6-34 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 60 mm / 3
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM