FORIS 501

Реален систем со петкоморен профил. и покрај локацијата каде е направен хоризонталниот пресек, петте комори се секогаш видливи. длабочината на инсталацијата на FORIS 501 системот е  72mm, што прави да се постигнат високи перфоманси на изолација, благодарение и на перфекниот дизајн и распоред на внатрешните комори и оптималното прилагодување на дебелината на ѕидот. Резултатите од тестовите кои се врши од страна на добро-познати лаборатории потврди дека У-факторот за овој тип на профил е само Uf= 1,3 W/(m2xK).

Не само FORIS 501 системот се пофали со техничките параметри, исто така ги надмина и естетските карактеристики на прозорците, кои се направени од профилот, се до најстрогите барања на современите дизајнери. Карактерисничен облик на профил за прозорец кој совршено се вклопува во секоја станбена зграда.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,3 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 38 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 4
  • Водоотпорност класа до 8A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C3
  • Дебелина на стакло пакети 6-34 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 72 mm / 5
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM