FORIS 510NT

За дополнување на сегментот на FORIS фамилијата е FORIS 510NT пет коморен лесен систем за врата. Дизајнот на лесниот листот од вратата е во совршена хармонија со облик на FORIS 501 прозорците и преставува совршено дополнување на овој систем. Се применуват два типа на FORIS 510NT системот. Првата е за влезна врата со помала фреквенција на употреба. Втората е со многу важна примена на FORIS 510NT системот за големи навалувања како и закосување и лизгање идеално за француските врати кои се употребуват во модерните згради. Примената на ова решение овозможува да се создадат големи конструкции и да останат во сообразност со барањата на сила.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,3 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 38 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 2
  • Водоотпорност класа до 3A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C2
  • Дебелина на стакло пакети 6-34 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 72 mm / 5
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM