FORIS 601

Шест коморен систем на ПВЦ профил, со класишен облик, кој се применува при изработката кај француските облици на прозорци и балконски врати во секој вид на објекти,  FORIS 601 е систем со длабочина на вградување во износ од 72 мм и широка рамка со појас бразда која овозможува примена на изолациско стакло  со дебелина до 42mm, вклучувајќи групи од три сетови.
Коефицентот на топлинска изолација на FORIS 601 изнесува 1,2 W/m2xK. Со овие параметри FORIS 601 се одлични термички изолатори на објектите, премногу важно во време на постојано зголемување на трошоците за енергија.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,2 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 38 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 4
  • Водоотпорност класа до 8A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C4
  • Дебелина на стакло пакети 14-42 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 72 mm / 6
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM