FORIS 801

Современ систем дизајниран за енергетски ефикасна конструкција. Шест коморен ПВЦ профилен систем со длабочина на вградување од 85mm, се карактеризира во прозорски профили со низок коефицент на топлинска изолација, со коефицент Uf = 1,1 W/m2xK.

Можноста за вградување на стакло со дебелина 20 – 51 mm, овозможува целосно задоволување на потребите на модерната архитектура и најновите барања за топлинска изолација на прозорската индустрија. Класичниот облик на профилите дава можност за изведување на прозорски конструкции како во нови, така и во стари згради.
Форис 801 не е само прозорски профил, исто така можат да се изработуват врати со коефицент Uw to 0.82 W/m2xK. Системот исто така вклучува и широк опсег на комплементарни профили.

  • Kоефициент на пренос на топлина Uf 1,1 W/m2xK
  • Звучна изолација Rw до 46 dB
  • Пропустливост на воздух класа до 4
  • Водоотпорност класа до 9A
  • Ветер, класа на отпорност на удар C5
  • Дебелина на стакло пакети 20-51 mm
  • Длабочина за вградување / Број на комори 85 mm / 6
  • Тип заптивка, надвор/внатре EPDM / EPDM